ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

αναρτήθηκε σε: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ | 0

 

Στην ΚΙΠΟΔΑ θα γίνει εθελοντική αιμοδοσία….Στην ΚΙΠΟΔΑ θα γίνει εθελοντική αιμοδοσία….Στην ΚΙΠΟΔΑ θα γίνει εθελοντική αιμοδοσία….Στην ΚΙΠΟΔΑ θα γίνει εθελοντική αιμοδοσία….Στην ΚΙΠΟΔΑ θα γίνει εθελοντική αιμοδοσία….Στην ΚΙΠΟΔΑ θα γίνει εθελοντική αιμοδοσία….Στην ΚΙΠΟΔΑ θα γίνει εθελοντική αιμοδοσία….Στην ΚΙΠΟΔΑ θα γίνει εθελοντική αιμοδοσία….Στην ΚΙΠΟΔΑ θα γίνει εθελοντική αιμοδοσία….Στην ΚΙΠΟΔΑ θα γίνει εθελοντική αιμοδοσία….Στην ΚΙΠΟΔΑ θα γίνει εθελοντική αιμοδοσία….Στην ΚΙΠΟΔΑ θα γίνει εθελοντική αιμοδοσία….Στην ΚΙΠΟΔΑ θα γίνει εθελοντική αιμοδοσία….Στην ΚΙΠΟΔΑ θα γίνει εθελοντική αιμοδοσία….Στην ΚΙΠΟΔΑ θα γίνει εθελοντική αιμοδοσία….Στην ΚΙΠΟΔΑ θα γίνει εθελοντική αιμοδοσία….Στην ΚΙΠΟΔΑ θα γίνει εθελοντική αιμοδοσία….