αναρτήθηκε σε: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ | 0

 

Ανακοίνωση

Η «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΚΙ.ΠΟ.Δ.Α.» ανακοινώνει τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για τη συνέχιση  υλοποίησης του Υποέργου 3 «Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Περιστερίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001355, θέση Βοηθός Φαρμακείου έως 27-4-2020.

Κατάθεση αιτήσεων μέχρι και 17-12-2019.

ανακοίνωση δείτε εδώ 

αίτηση δείτε εδώ

παράρτημα δείτε εδώ